SM-keskimatka, H18 (05.06.2016) SM-keskimatka, H18 (05.06.2016)